ЦСМП –Ловеч

Центърът за спешна медицинска помощ – Ловеч е създаден на основание Постановление № 211 на Министерски съвет от 6 октомври 1994 год. По смисъла на Закона за лечебните заведения, Център за спешна медицинска помощ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град Ловеч, осъществяващо дейността си на територията на област Ловеч с непрекъснат денонощен режим на работа.

Структурни звена

  • адмистративно - стопански сектор
  • районна координационна централа (РКЦ)
  • 7 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени на територията на областта

Контакти

Адрес: Гр.Ловеч, Ул.Д-р Съйко Съев № 27
Директор: Д-р Красимир Кипров
Телефон: 068 603 516
Е-майл: csmplovech@abv.bg